“Inhoud én proces”

Waarom Servest?

Veranderprocessen

Servest is op haar best bij veranderingen - diepgaande, onomkeerbare veranderingen.

Expertise en aanvullende perspectieven

Mariet van Hoogevest heeft haar sporen verdiend met het begeleiden en coachen van mensen en groepen in veranderende organisaties. Ruim 30 jaar begeleidt zij veranderprocessen. Jarenlang deelde ze haar expertise met Anja van Servellen. Nu toetst zij haar waarnemingen aan die van vakgenoten in haar netwerk. Zo ontstaat een breder, completer en evenwichtiger beeld dan wanneer er vanuit één perspectief zou worden geobserveerd.

 

Het geheel van Individu, Groep en Organisatie

Servest gelooft dat diepgaande organisatieverandering niet mogelijk is zonder persoonlijke verandering, bij medewerkers maar ook bij hun leidinggevenden. Een verbetering van de persoonlijke effectiviteit van mensen kan een krachtige impuls geven aan de kwaliteit van het team en de organisatie als geheel.

 

Een leerproces met directe verantwoordelijkheid

Qua aanpak kenmerkt Servest zich door directheid, alertheid en een gezonde dosis humor. Mensen leren het best als ze voelen wat het probleem is. Het streven is om mensen en teams te laten leren, te laten groeien en verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun keuzes.

 

Persoonlijke aanpak

Servest kiest bewust voor kleinschaligheid. Klanten krijgen een persoonlijke aanpak. Als de vraag van de klant echter de inzet van extra deskundigheid vereist, kan Servest desgewenst hierover binnen de eigen netwerken beschikken.


Lees ook

Achtergrond foto