“Werken met verschillen”

Intervisie

Servest ondersteunt leerprocessen d.m.v. begeleide Intervisie.

Intervisie is onderlinge advisering ten aanzien van werkproblemen. Het is ervaringsgericht leren van deelnemers die samen zoeken naar oplossingen en gedragsalternatieven.

Intervisie vindt plaats in een leergroep bestaande uit gelijken die binnen een vastgestelde structuur werken.

Servest ondersteunt met het opzetten van intervisie-leertrajecten op maat, begeleidt bij de eerste sessies en leert een model aan om zelfstandig verder te leren met elkaar.

 

Achtergrond foto