“Inhoud én proces”

Systeemdynamiek

Servest werkt in verschillende workshops met de kennis van de Systeemdynamiek oftewel vanuit een systemische benadering. Juist in deze tijd waarin alles minder maakbaar lijkt te zijn, is het nodig om andere benaderingen te hanteren voor beïnvloeding van veranderingen. Kenmerkend voor systemische benadering is dat je kijkt naar het geheel i.p.v. het deel. Je kijkt niet zo zeer naar iemands persoonlijk functioneren dan wel naar wat er in de context, in het systeem, van dit functioneren speelt. Daar zien we welke dynamiek van invloed is op het gedrag in het systeem en wat er nodig is om voluit te functioneren.


Het is een manier van onderzoeken zonder oordeel, fenomenologisch of beschrijvend, naar wat zich openbaart in een werk- of een familiesysteem. Je kijkt naar de onderstroom vanuit de gedachte dat wat onder ogen gezien kan worden vaak het begin van verandering is.


Het belangrijkste instrument voor de systemische benadering is je gewaarwording, dat wat je weet, ziet, voelt op een ander niveau dan cognitief.


Kenmerkend voor opstellingenwerk is:

 • Iedereen kan het
 • Geen tijdverlies door voorbereiding
 • De systeemdynamiek toont zich vanzelf

 

  En dat leidt soms tot verrassend snelle verandering!

  Om de systeemdynamiek te onderzoeken werkt Servest o.a. met de methodiek van een Opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van het innerlijke beeld dat iemand heeft over zichzelf en zijn relaties binnen zijn huidige systemen. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen en spanningsvelden binnen deze systemen zichtbaar en toont opties voor een volgende ontwikkeling.

   

  Foto
  Achtergrond foto