“Werken met verschillen”

Teambegeleiding

Servest heeft jarenlang procesbegeleiding aan teams en management geboden. Daar waar ontwikkeling gewenst was, waar stagnatie optrad en waar verandering nodig was. Thema's waren: samenwerking, communicatie, de taak én de relatie, diversiteit.

 

Servest is in 2020 gestopt met deze teambegeleiding en heeft zich toegelegd op het geven van individuele begeleiding en een enkele workshop.

 

Voor begeleiding en workshops over vitaliteit in teams verwijs ik je graag door naar Anil Bhagole van QiConnect . Hij werkt naast organisatiekundige principes met de fysieke invalshoek en de chinese bewegingsleer..

 


Afbeelding
Achtergrond foto