“vinden van balans en veerkracht”

De Tocht van de Held

De  De Tocht van de Held is een unieke driedaagse,

een beeldende reis over leiderschap en zelfmanagement.

 

De Tocht van de Held
Joseph Campbell heeft deze tocht beschreven in zijn boek

‘De held met de 1000 gezichten’.
Deze weg van de held vormt een archetypisch patroon dat is terug te vinden in sprookjes,  mythen en sagen. Met de held wordt hier bedoeld: een mens op zoek naar zijn eigen mogelijkheden om dienstbaar te zijn aan een groter geheel.
 
De weg die de held te gaan heeft, kent een aantal elementen zoals:
•    Het al dan niet aangaan van het avontuur dat lonkt
•    Steun en tegenwerking om je eigen weg te gaan
•    Ja zeggen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de weg die je gaat
•    Je eigen richting en  je eigen morele kompas onderzoeken
•    Je eigen zingeving ervaren
•    De beproevingen die je tegen komt op je weg
•    De lessen die de held te leren heeft
•    Ontdekken wat je toerusting is in verschillende omstandigheden
•    De lessen in de realiteit van nu toepassen.

Het doel van deze training was inzicht geven in je eigen gedrag en in je overwegingen wanneer een appèl op je wordt gedaan.
Het doel was ook om op een andere wijze inzicht te krijgen in de keuzes die je maakt. Keuzes over de wijze waarop jij vanuit jouw functie en kwaliteiten een bijdrage kunt leveren aan verandering van jezelf, de organisatie of de omgeving waarin je verkeert..


Afbeelding

Werkwijze
We werkten in deze training met geleide fantasie, theatertechnieken en reflectieopdrachten.
De vertaling van de innerlijke beelden leidden tot een vertaling naar concreet gedrag in de eigen werksituatie.

 

In de nabespreking werd de psychologische achtergrond van de training toegelicht, waar nodig de techniek en opzet van het programma voor wie er zelf in de professie mee wil werken. De hele Tocht van de Held is op papier meegegeven voor gebruik elders.

Vraag informatie over een individuele Tocht van de Held!

 

Foto Foto Foto Foto Foto Foto
Achtergrond foto